Om oss


Industri Teknik i Västerbotten AB bildades redan 2004, men då som enskild firma och under annat namn. 2011 ombildades företaget till AB och bytte även namn till nuvarande Industri Teknik i Västerbotten AB.

Trots att detta är ett relativt ungt företag så har vi över 30års samlad erfarenhet via våra medarbetare.

Vi arbetar mycket flexibelt och åtar oss arbeten inom ett brett område.
Industri Teknik i Västerbotten AB
Stugunäs 82
90583 Umeå
Johan Marquardt E-postadress: 0730-72 28 92
info@intek-ab.se
Dela vår hemsida