El / Mekanisk service


Service, felsökning, om/ny byggnation av elskåp samt övriga industrimaskiner.
Industri Teknik i Västerbotten AB
Stugunäs 82
90583 Umeå
Johan Marquardt E-postadress: 0730-72 28 92
info@intek-ab.se
Dela vår hemsida